Bruksområder for tørrisrengjøring - tørrisblåsing

Bruksområder for tørrisrengjøring - tørrisblåsing: Se bilder på siden galleri og se videoer av oss som viser noen eksempler her
Dette er bare noen eksempler på hva som kan rengjøres med tørris, det er bare fantasien som setter grenser:
Husk at tørris også desinfiserer de flatene som blir rengjort og at det ikke blir noe avfall fra tørrisen.
Tørrisrengjøring er en ren og tørr prosess og kan derfor brukes på elektriske komponenter med spenning, dette gjør at vi ofte kan rengjøre maskiner med minimal demontering.

Industrirengjøring av Industrilokaler, produksjonsmaskiner og utstyr:
Tørrisrengjøring er ekstremt godt egnet til industrirengjøring av produksjonsmaskiner , utstyr og industrilokaler.
Spar opptil 80% av rengjøringstiden i forhold til manuell rengjøring!
Industrirengjøring med tørris er en meget skånsomt og kostnadseffektivt rengjøringsmetode.
Vi fjerner enkelt olje, fett, blekk, lim og andre uønskede typer belegg uten å skade den originale flaten.
Man kan også rengjøre elektriske komponenter med spenning på uten å skade disse,dette innebærer minimal demontering før rengjøring. Overflater som blir rengjort med tørris blir desinfisert og sterile, viktig ikke minst for næringsmiddelindustrien.

Med tørrisrengjøring får man en bedre rengjøring enn hva man får med manuell rengjøring, hvis en rengjort flate er helt ren tar det lengre tid før den bli møkkete, det betyr at man ikke trenger å stoppe produksjonen like ofte og når rengjøringen går betydelig raskere og er en tørr prosess så slipper maskinene å stå å tørke i flere timer før produksjonen kan startes opp igjen.

Bruker man tørris i industrirengjøring får man betydelig mindre nede tid og mere produksjonstid, det kan dere spare mye penger på!

Tog, buss og T-banestasjoner: Rengjøring av tak, vegger, perronger, rulletrapper osv. Fjerning av graffiti,olje, fett, tyggegummi, sot, tjære, betongsøl og annet uønsket belegg, rengjøring av understell og motorer på kjøretøy.

Kan blast-it og tørrisrengjøring gjøre noe for at togene blir mindre forsinket i vinterhalvåret? Ja det kan vi.

En av grunnene til at tog ofte blir forsinket er at vekslings spor fryser fast på grunn av ising, tørisrengjøring fjerner vannis raskt og effektivt og vil raskt kunne blåse rent et vekslings spor.

En annen grunn til forsinkelser er at lokomotivene og tog vognene blir fulle av is som må fjernes, som regel blir togene kjørt inn i en varm hall for tining, dette tar mange timer. Med tørrisrengjøring - tørrisblåsing kan dette blåses bort på en brøkdel av tiden, slik at toget mye raskere kan tas i bruk igjen.

Biler, motorer, maskiner, maskindeler:
Fjerning av tectyl, olje, fett, løs lakk, støv, salt under biler etter vinteren, motorvask, lim, overflate rust osv.

Stein, murstein, asfalt, marmor, heller, mur, betong og gårdsplasser:
Rask, effektiv og skånsom fjerning av mose, alger, sopp, sot, tyggegummi, maling, fett, olje, diesel og annet uønsket belegg.

Ved fjerning av sopp, grønske og mose blir overflatene som er rengjort med tørris desinfisert, dette gjør at det tar lengre tid før mosen kommer tilbake.

Røyk og sot skader:
Tørrisblåsing er en meget rask og effektiv måte å fjerne både sot og vond røyklukt fra bygninger som er brann eller røykskadet.
Tørrisen trenger enkelt inn i kroker og kriker som kan være vanskelig eller umulig å fjerne manuelt.
Vi bruker luftrensere som samler opp sotet i store poser med hepafilter.

Soppsanering:
Tørris blåsing fjerner og desinfiserer sopp, mugg og bakterier meget raskt og
effektivt i forhold til andre rengjøringsmetoder, soppsporer blir fjernet.

Tyggegummi:
Vi fjerner enkelt tyggegummi fra de fleste overflater.

Graffiti:
Tørrisrengjøring er ofte en meget effektiv måte og noen ganger den eneste metoden for å fjerne graffiti.
Tørrisblåsing kan fint utføres vinterstid selv med mange minusgrader.

Båter:
Vi har oppnådd veldig gode resultater på fritidsbåter ved fjerning av gammelt bunnstoff og groe, gelcoaten blir ikke skadet.
Vi legger alltid en presenning under båten som samler opp bunnstoffet som fjernes, dette blir deponert som spesialavfall ved et godkjent avfallsmottak.
Bunnstoffet blir fjernet uten å skade gelcoaten.,
Vi vil bruke ca 15-20 kg med is pr m2. som koster ca kr 12 pr kg eks.mva

Rulletrapper:
Vi har oppnådd meget gode resultater på både plast og stålkomponenter.
Lagre og gummi tar ikke skade av tørrisrengjøring og det er derfor ikke nødvendig
å demontere noen av komponentene. Rulletrappen kan ofte kjøres i vanlig tempo og rengjøres på stedet.

Trykkerier:
Fjerning av blekk, fett, olje, støv osv. på valser og andre maskinkomponenter også elektriske, minimalt med demontering.
Vi kan også rengjøre Anilox valser på en skånsom, rask og effektivt måte.

Storkjøkken:
Fjerning av matrester, fett olje, komfyrer, avtrekksvifter, ventiler/ventilasjon, osv.

Toaletter: Rensing av toalettrom, toaletter og fliser. (ikke blås ned i toalettet)

Diverse: Verktøy, redskaper, gressklippere, traktorer, motorer, fjerning av olje, fett, tectyl, overflaterust osv.

Dusjrom: Rensing av fliser på vegg og gulv: Fjerning av kalkbelegg, såperester og mugg og sopp.

El.Skap: Med strøm, fjerner enkelt og raskt støv og annen skitt fra el.skap uten å fjerne merkelappene til elektriker på boksene.

Cold Jet tilbyr det bredeste utvalget, den beste teknologien, de mest pålitelige og driftssikre tørrismaskinene.
Cold Jets tørrisblåsere / rengjøringsmaskiner bruker mindre luft (= mindre kompressor = mindre driftskostnader) og is og rengjør raskere og mer effektivt enn noen andre maskiner på markedet i dag. Dette betyr lavere driftskostnader og raskere inntjening på investeringen.
Innkjøpsprisen er en engangskostnad, luftforbruk, tørrisforbruk, effektivitet, pålitelighet og teknologien på maskinene er variable kostnader som over tid avgjør hvor dyr eller billig en tørrismaskin er.

Industri bedrifter kan spare mye tid og penger med tørrisrengjøring.

Ring 930 02 930 for mere info, demo eller et uforpliktende pristilbud,