TØRRISRENGJØRING - TØRRISBLÅSING - ISBLÅSING

Hva er Tørrisrengjøring?

Tørrisrengjøring, helt rent uten vann og kjemikaler!Hva er Tørrisrengjøring?Tørrisrengjøring er en revolusjonerende rengjørings/ blåse-metode hvor man istedenfor tradisjonelle blåsemidler som sand, vann og kjemikaler bruker myk tørris formet som riskorn. Prossessen etterlater seg ikke sekundært avfall slik som vann og kjemikalier eller sandblåsing gjør.Det er en tørr og ikke strømførende prosess som derfor også kan brukes til rengjøring av elektriske komponenter med minimal demontering før rengjøring utføres. Tørrisen desinfiserer de flatene som blir rengjort noe som er svært nyttig til rengjøring av produksjonsmaskiner og lokaler i næringsmiddelindustrien.

Rengjøringsprosessen er sammensatt av tre forhold:

Hastighet:
Tørrisen blir blåst ut av tørrisblåseren med lydens hastighet noe som medfører at det belegget som skal fjernes begynner og sprekke opp.
Termisk sjokkeffekt:
På grunn av tørrisens lave temperatur (- 79º C) blir det uønskede belegget sprøtt og fortsetter å sprekke opp noe som gjør at tørrisen trenger inn på baksiden av belegget som skal fjernes.
Minieksplosjoner:
Når tørrisen har trengt seg inn på baksiden av det uønskede belegget og treffer den flaten som skal renses, utvider tørrispelletsen seg ca 800 ganger og lager minieksplosjoner som på en skånsom måte sprenger/løfter bort det uønskede belegget uten å skade den opprinnelige overflaten.

Tørrisrengjøring - tørrisblåsing har samme prinsippet som sandblåsing og sodablasting hvor et blåsemedia blåses ut med luft i en blåsemaskin i høy hastighet mot en overflate som skal rengjøres eller renses. Men her stopper også likheten.

Dry Ice Blasting Blasting

Istedenfor å bruke hardt blåsemateriale som sliper ned overflaten, bruker vi med Tørrisrengjøring myk tørris som ikke sliper ned overflaten som skal rengjøres.

Tørrisrengjøring - tørrisblåsing er en revolusjonerende rengjørings/ blåse-metode hvor man istedenfor tradisjonelle blåsemidler som sand, vann og kjemikalier bruker myk tørris formet som riskorn. Prossessen etterlater seg ikke sekundært avfall slik som vann og kjemikalier eller sandblåsing gjør.

Det er en tørr og ikke strømførende prosess som derfor også kan brukes til rengjøring av elektriske komponenter med minimal demontering før rengjøring utføres. Tørrisen desinfiserer de flatene som blir rengjort noe som er svært nyttig til rengjøring av produksjonsmaskiner og lokaler i næringsmiddelindustrien.

Dry ice blasting has many unique and superior benefits over traditional blasting media.

Tørris rengjøring - tørris blåsing:

  • mykt blåsemateriale, lager ikke gnister, skånsom og ikke slipende rengjørings prosess.
  • er miljøvennlig og det blir ikke noe avfall av tørris som blåsemiddel, slik det blir med sandblåsing.
  • er renslig og bakteriedrepende, er godkjent for bruk i næringsmiddelindustrien.
  • tillater rengjøring av de fleste gjenstander uten tidkrevende demontering.
  • kan brukes på elektriske og mekaniske deler uten å forårsake brannfare.
  • er svært effektivt til industrirengjøring av produksjons maskiner og utstyr, fjerner olje, fett, fastbrent støv, maling, lim og andre, belegg i støpeformer og andre forurensninger som oppstår i produksjonens prosessen.
  • kan være så forsiktig at vi kan fjerne sot fra et bokomslag eller så aggressive at fjerner sveise slag fra verktøy.
  • kan erstatte manuell rengjøring med kjemikalier og vann i utallige industrier og bransjer,man kan spare opptil 80 % av rerngjøringstiden med tørrisblåsing i forhold til manuell rengjøring. Det betyr kortere stans av produksjonen og en mye bedre rengjøring, En glatt og ren overflate blir ikke like fort møkkete som en nesten ren overflate, dette kan bety ferre rengjøringsintevaller. Skal man først stoppe produksjone for rengjøring er det vel en stor fordel at rengjøringen gir et best mulig resultat på kortest mulig tid. Det kan din bedrift spare veldig mye penger på.
  • Ring Finn Arne 930 02 930 for et uforpliktende pristilbud for tørrisrengjøring av dine maskiner og industrilokaler..

Bruksområder for tørrisrengjøring - tørrisblåsing:

Dette er bare noen eksempler på hva som kan rengjøres med tørris, det er bare fantasien som setter grenser:Husk at tørris også desinfiserer de flatene som blir rengjort og at det ikke blir noe avfall fra tørrisen.Tørrisrengjøring er en ren og tørr prosess og kan derfor brukes på elektriske komponenter med spenning, dette gjør at vi ofte kan rengjøre maskiner med minimal demontering.

Industrirengjøring av Industrilokaler, produksjonsmaskiner og utstyr:

Tørrisrengjøring er ekstremt godt egnet til industrirengjøring av produksjonsmaskiner , utstyr og industrilokaler.
Spar opptil 80% av rengjøringstiden i forhold til manuell rengjøring! Industrirengjøring med tørrisblåsing vil spare bedriften for mye tid og penger.

Industrirengjøring med tørris rengjøring er en meget skånsomt og kostnadseffektivt rengjørings metode.
Industrirengjøring med tørrisblåsing fjerner enkelt olje, fett, blekk, fastbrent støv, lim og andre uønskede typer belegg uten å skade den originale flaten.

Man kan også rengjøre elektriske komponenter med spenning på uten å skade disse,dette innebærer minimal demontering før rengjøring. Overflater som blir rengjort med tørris blir desinfisert og sterile, viktig ikke minst for næringsmiddelindustrien.
Med tørrisrengjøring får man en bedre rengjøring enn hva man får med manuell rengjøring, hvis en rengjort flate er helt ren tar det lengre tid før den bli møkkete, det betyr at man ikke trenger å stoppe produksjonen like ofte og når rengjøringen går betydelig raskere og er en tørr prosess så slipper maskinene å stå å tørke i flere timer før produksjonen kan startes opp igjen.

Bruker man tørris i industrirengjøring får man betydelig mindre nede tid og mere produksjonstid, det kan dere spare mye penger på!

Tog, buss og T-banestasjoner: Rengjøring av tak, vegger, perronger, rulletrapper osv. Fjerning av graffiti,olje, fett, tyggegummi, sot, tjære, betongsøl og annet uønsket belegg, rengjøring av understell og motorer på kjøretøy.

Kan blast-it og tørrisrengjøring gjøre noe for at togene blir mindre forsinket i vinterhalvåret? Ja det kan vi.

En av grunnene til at tog ofte blir forsinket er at vekslings spor fryser fast på grunn av ising, tørisrengjøring fjerner vannis raskt og effektivt og vil raskt kunne blåse rent et vekslings spor.

En annen grunn til forsinkelser er at lokomotivene og tog vognene blir fulle av is som må fjernes, som regel blir togene kjørt inn i en varm hall for tining, dette tar mange timer. Med tørrisrengjøring - tørrisblåsing kan dette blåses bort på en brøkdel av tiden, slik at toget mye raskere kan tas i bruk igjen.

Elektrisitet og strømproduksjon

Siden tørris rengjøring er en tørr og skånsom rengjøring uten sekundert avfall kan vi rengjøre elektriske komponenter uten å koble fra strømmen/spenningen.

Våre tørris rengjørings maskiner kan rengjøre elektriske komponenter på stedet uten nedkjøling og med minimal eller helt uten demontering, det vil man fort spare mye tid og penger på.

Noe som er helt avgjørende for å unngå unødig slitasje, strømbrudd og driftstans er rene elektriske komponenter.
Men når den typiske rengjøringen er tidkrevende og tungvint kan det fort gå for lang tid mellom hver gang det blir utført nødvendig renhold.

Med Cold Jet sine tørris rengjørings maskiner kan man spare opptil 65% av den tiden man normalt bruker på rengjøring av elektriske komponenter.

Med tørrisrengjøring blir det mye enklere å utføre det nødvendig renholdet ofte nok, noe som vil medføre mindre unødig slitasje, strømbrudd og driftstans og større overskudd til bedriften.

Med unødig driftstans kan man risikere at bedriften ikke greier å levere den varen kunden venter på eller har betalt for i tide, det kan få svært kjedelige og kostbare konsekvenser.

Tørrisrengjøring av elektriske komponenter med Cold Jet sine maskiner vil garantert være en god investering .

Vi kan med tørrisrengjøring rengjøre de aller fleste elektriske komponenter som f.eks.:

Trafoer turbiner
Trafostasjoner generatorer
el.skap Produksjons maskiner
el.tavler Rotor
høyspentmaster Transformator
ledningsnett Kompressor

Ring oss så skal vi gjøre vårt ytterste for å finne den mest optimale tørris rengjørings metoden for ditt behov.

Biler, motorer, maskiner, maskindeler:
Fjerning av tectyl, olje, fett, løs lakk, støv, salt under biler etter vinteren, motorvask, lim, overflate rust osv.

Stein, murstein, asfalt, marmor, heller, mur, betong og gårdsplasser:
Rask, effektiv og skånsom fjerning av mose, alger, sopp, sot, tyggegummi, maling, fett, olje, diesel og annet uønsket belegg.

Ved fjerning av sopp, grønske og mose blir overflatene som er rengjort med tørris desinfisert, dette gjør at det tar lengre tid før mosen kommer tilbake.

Røyk og sot skader:
Tørrisblåsing er en meget rask og effektiv måte å fjerne både sot og vond røyklukt fra bygninger som er brann eller røykskadet.  Tørrisen trenger enkelt inn i kroker og kriker som kan være vanskelig eller umulig å fjerne manuelt. Vi bruker luftrensere som samler opp sotet i store poser med hepafilter.

Soppsanering:
Tørris blåsing fjerner og desinfiserer sopp, mugg og bakterier meget raskt og effektivt i forhold til andre rengjøringsmetoder, soppsporer blir fjernet, tørrisrengjøring er også med på å fjerne lukt.

Tyggegummi:
Med tørrsrengjøring fjerner enkelt tyggegummi fra de fleste overflater.

Graffiti:
Tørrisrengjøring er ofte en meget effektiv måte og noen ganger den eneste metoden for å fjerne graffiti. Tørrisblåsing kan fint utføres vinterstid selv med mange minusgrader.

Båter:
Vi har oppnådd veldig gode resultater på fritidsbåter ved fjerning av gammelt bunnstoff og groe, gelcoaten blir ikke skadet.
Vi legger alltid en presenning under båten som samler opp bunnstoffet som fjernes, dette blir deponert som spesialavfall ved et godkjent avfallsmottak. Bunnstoffet blir fjernet uten å skade gelcoaten., Vi vil bruke ca 15-20 kg med is pr m2. som koster ca kr 12 pr kg eks.mva

Rulletrapper:
Vi har oppnådd meget gode resultater på både plast og stålkomponenter.
Lagre og gummi tar ikke skade av tørrisrengjøring og det er derfor ikke nødvendig
å demontere noen av komponentene. Rulletrappen kan ofte kjøres i vanlig tempo og rengjøres på stedet.

Trykkerier: Fjerning av blekk, fett, olje, støv osv. på valser og andre maskin komponenter også elektriske, minimalt med demontering.Vi kan også rengjøre Anilox valser på en skånsom, rask og effektivt måte.

Storkjøkken: Fjerning av matrester, fett olje, komfyrer, avtrekksvifter, ventiler/ventilasjon, osv.

Toaletter: Rensing av toalettrom, toaletter og fliser. (ikke blås ned i toalettet)

Diverse: Verktøy, redskaper, gressklippere, traktorer, motorer, fjerning av olje, fett, tectyl, overflaterust osv.

Dusjrom: Rensing av fliser på vegg og gulv: Fjerning av kalkbelegg, såperester og mugg og sopp.

El.Skap: Med strøm, fjerner enkelt og raskt støv og annen skitt fra el.skap uten å fjerne merkelappene til elektriker på boksene.