BLAST-IT Vestlandet  - utfører alt av Industrirengjøring og overflaterens

 

Kontaktinformasjon:Egersund - org.nr.912 855 201 Sentralbord  51 30 30 55   mail: post@blast-it.no - rune@blast-it.no 

 

Vi utfører:

Tørrisblåsing - sandblåsing - marmorblåsing - sodablasting, damprens - overflate behandling

Vi utfører alt av industrirengjøring og overflate rens med markedets beste maskinpark, på de aller fleste overflater og type belegg. Vi bruker kun miljøvennlige og kostnadseffektive blåsematerialer. Når vi blåser med sand, soda eller marmor kan vann tilsettes slik at vi får en nærmest støvfri blåsemetode. Med tørrisrengjøring - tørrisblåsing blir det ikke støv eller avfall av selve blåsematerialet, da er det kun det belegget som fjernes som blir avfall. Med tørrisrengjøring - Tørrisblåsing kan man spare opptil 80% av rengjøringstiden i forhold til manuell rengjøring på industrimaskiner, industrilokaler, industrirengjøring og produksjonsmaskiner. Se bilder her for noen eksempler på hva vi kan gjøre innen industrirengjøring.

 

Tørrisrengjøring - Industrirengjøring av maskiner, utstyr og elektriske komponenter, el-tavler, el motorer, ventilasjonsanlegg, kjølemaskiner, kaldt lager, lokaler, biler, bilmotorer, verktøy, industrimaskiner etc.

Vi fjerner olje, fett, lim, fastbrent støv, bitumen,maling, lakk, blekk, rust etc.

Tørrisblåsing er meget effektivt til Industrirengjøring og er opptil 80% raskere, enn manuell rengjøring av maskiner og utstyr..

Bedrifter kan spare mye tid og penger samtidig som de får et bedre renhold ved å benytte seg av Tørrisblåsing.

Den største kostnaden ved industrirengjøring er ofte stans av produksjonen, med Blast-it sine rengjøringsmetoder kan vi utføre industrirengjøringen opptil 80% raskere enn manuell rengjøring, det vil din bedrift spare mye penger på, ring oss for et uforpliktende pristilbud: 51303055-95881436

Bygninger og lokaler, inn og utvendig hele året.
Fasaderengjøring, fasaderens, miljøvennlig fjerning av maling, puss, grønske, mose, tyggis, graffiti,sopp, mugg, reklamefolie, etc.

En av våre fordeler er at vi kan tilby alle typer av blåse rensing, vi har muligheten til å teste forskjellige blåsemetoder for å finne den beste og mest kostnadseffektive blåse rense metoden. Skal vi rense en fasade for mose og grønske er valget Tørrisblåsing, dette er en tørr og effektiv blåse metode uten vann søl og kjemikalier.Tørrisblåsing er også valget til fjerning av sopp og mugg da kulden fra tørris dreper sopp sporene.

Skal vi fjerne maling eller graffiti anbefaler vi i utgangspunktet marmorblasting eller våt sandblåsing, marmorblasting er skånsomt og meget effektivt og er en ikke ikke slipende blåsemetode ved lavt blåsetrykk. 

Fjerning av lakk, tectyl, rust, bil dekor, lim saltlake etter vinteren for å forhindre rust, rengjøring av elektriske komponenter, motor og deler.

Skal vi fjerne gammel overflaterust, tectyl, lim, dekor eller annen skitt bruker vi Tørrisblåsing som er en ikke slipende rengjøringsmetode, det blir heller ikke noe avfall av blåsemateriale, da tørris er laget av CO2 gass.

Med tørrisrengjøring kan vi også rense interiøret i bilen på en skånsom og effektiv metode, fjerner også vond lukt.

  1. Les mer om dette og se bilder på: Facebook - https://www.facebook.com/BlastItvestlandet/

Tog, trikk, t-bane, busser og fly.
Tørrisblåsing er meget effektiv til fjerning av is på skinnegang, vekslingsspor, lokomotiv og vogner, man slipper å ta lokomotiv og vogner inn i varme lokaler for å smelte isen. Tørrisrengjøring vil vi også anbefale til fjerning av overflaterust, olje, fett, tectyl, fastbrent støv og elektriske komponenter, Tørrisrengjøring er en tørr, skånsom og effektiv rengjøringsmetode som ikke skader elektriske komponenter eller ømfintlige overflater.

 


Vi kan blåse rengjøre de fleste overflater og fjerne de aller fleste typer belegg.
Vi mottar maskiner, motorer, kjøretøy etc. for rengjøring og eventuelt grunning på eget blåseverksted i Lillestrøm og Egersund

Ring for et gratis og uforpliktende pristilbud 51303055 - 95881436

 

Tørrisblåsing, Sandblåsing, Marmorblåsing, Sodablåsing, Sodablasting, alt innen Industrirengjøring av maskiner, elektriske komponenter og industrilokaler, spar opptil 80% av rengjøringstiden.

 

Ring for mere info, eller et uforpliktende pristilbud, tlf 51303055-95881436